• Κατηγορία: Απλή ιστοσελίδα
  • Ημερομηνία: May 2021
  • Σύνδεσμος: https://www.kadam.gr

Προσωπική ιστοσελίδα

Μια απλή προσωπική ιστοσελίδα, εμφανίζοντας ένα βιογραφικό. Για την ανάπτυξή της, έγινε χρήση της VueJS και npm πακέτα.